Kopfbanner

Gruppenleiter

Shi Yan
Shi Min: Director-Berater
Bao Xianmin

Shi Yan: Geschäftsführer, Parteisekretär

Shi Min: Berater

Bao Xianmin: Stellvertretender Generaldirektor

Xuan Yihong
Jiang Bo

Xuan Yihong: Stellvertretender Generaldirektor, stellvertretender Parteisekretär, Gewerkschaftsvorsitzender

Jiang Bo: Finanzmanager