head_banner

محصول جانبی شیمیایی

مقدمه

اصلی: PP، PE، ABS، EVA و سایر مواد خام پلاستیکی وارداتی.

شعار تیم اینجا می رود

شرکت کنندگان قدرتمند صنعت شیمیایی از زمان آغاز به کار خود در اصل احترام به قراردادها و وفای به عهدها مشارکت داشته اند، با حسن نیت عمل کرده و به نفع متقابل هستند.آنها همکاری خوبی با شرکت های بزرگ پتروشیمی در داخل و خارج از کشور دارند و با شرکت های تجاری مختلف در چین همکاری تجاری نزدیک دارند.

محصول جانبی شیمیایی

محصول جانبی شیمیایی

محصول جانبی شیمیایی-1

محصول جانبی شیمیایی

محصول جانبی شیمیایی-2

محصول جانبی شیمیایی

محصول جانبی شیمیایی-3

محصول جانبی شیمیایی

محصول جانبی شیمیایی-5

محصول جانبی شیمیایی

محصول جانبی شیمیایی-6

محصول جانبی شیمیایی

میخواهی با ما کار کنی؟