head_banner

صد و هشتمین سالگرد روز جهانی زن

صد و هشتمین سالگرد روز جهانی زن

برای بزرگداشت 108 سالگرد روز جهانی زن و غنی سازی زندگی فرهنگی کارکنان، انسجام کارکنان را تقویت کنید. اتحادیه کارگری شرکت تصمیم گرفت تا برخی از فعالیت ها را برای جشن گرفتن این جشنواره انجام دهد. کارکنان می توانند با بازدید از این جشنواره، اولین فرهنگ نوسنگی در چین را بیاموزند. سایت Hemudu.

 

 

 

 

 


زمان ارسال: مارس-14-2018